รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ เปิดงานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 ชื่นชมเทศบาลนครหาดใหญ่ สนองนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ ปลุกกระแสการดูแลสุขภาพของประชาชน

31 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2563) เวลา 15.20 น. ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด “งานมหกรรมสุขภาพดีหาดใหญ่ไทยแลนด์ 4.0” โดยมีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้นำส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานฯ ว่า การระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในระยะเวลาประมาณ 5 เดือน นับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันต้องยอมรับว่าประเทศไทยและคนไทยได้รับผลกระทบอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากการหยุดชะงัก และการชะลอตัวของกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ และเกิดชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ที่ทำให้เราทุกคน ต้องปรับตัวกันในหลาย ๆ ด้าน องค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็น “การระบาดใหญ่” หลังจากที่เชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวในโลก ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับการยอมรับในระดับต้น ๆ ว่า สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี นอกจากมาตรการหลายมาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาในช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่เป็นปัจจัยของความสำเร็จ คือความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องคนไทย ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและพี่น้องประชาชนทุกคน วันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ได้คลี่คลายลงในระดับที่น่าพอใจแล้ว รัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการเพื่อให้ประชาชน สามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการได้มากขึ้น เพื่อให้มีการเร่งพัฒนาและฟื้นฟูสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ ทุกฝ่ายยังจะต้องร่วมกันดำเนินการตามแนวทางและแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และเป็นไปอย่างระมัดระวัง

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมและขอบคุณเทศบาลนครหาดใหญ่ ที่สนองนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ ในฐานะที่หาดใหญ่เป็นแหล่งธุรกิจท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดสงขลา และประเทศไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมนี้ ถือว่าเป็นการปลุกกระแสการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชน ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันด้านสุขภาพให้แก่ตนเองอีกทางหนึ่งด้วย หวังว่าทุกคนจะใช้ชีวิตต่อไปด้วยความไม่ประมาทระมัดระวังดูแลตนเองตามแนวทางที่ถูกต้อง จนกว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จะสิ้นสุดลงเข้าสู่ภาวะปกติ

จากนั้น รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ นั่งรถกอล์ฟเยี่ยมชมบูธภายในงานก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

------------------------------------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก