ประกาศำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ประเภทผ้าม่านที่หมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป

24 มิถุนายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด