ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลกลาง สลน. (Central Data Base Management Platform) จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 กันยายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด