นายกฯ เผยนำการบินไทยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศเป็นหลัก

19 พฤษภาคม 2563

วันนี้ (19 พ.ค. 63) เวลา 12.00 น. ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีเผยถึงบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่ประสบปัญหาหนี้สินจำนวนมากเป็นระยะเวลานานว่า รัฐบาลได้รับข้อเสนอทางเลือกในการเยียวยาฟื้นฟู 3 แนวทาง ได้แก่ การจัดหางบประมาณให้แก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการต่อไป การให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย และการให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศาล สำหรับแผนการฟื้นฟูที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้อย่างไม่เต็มที่ เพราะต้องอิงกับข้อกฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานและ พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ จึงจำเป็นพิจารณามาตรการที่เหมาะสม

นายกรัฐมนตรีเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ได้พิจารณาอย่างรัดกุมและมีมติเห็นชอบให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศาล ซึ่งยังมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน โดยมุ่งแก้ไขปัญหาภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการตัดสินใจให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู เพราะคำนึงถึงพนักงาน/ลูกจ้าง กว่า 20,000 ราย และไม่อยากให้การบินไทยมีสถานะล้มละลาย

ทั้งนี้ การให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูภายใต้คำสั่งของศาล โดยศาลจะพิจารณาแต่งตั้งมืออาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อบริหารจัดการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยจะมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดกระบวนการฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่อไป

ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวภาพรวมการบินไทยว่า เป็นองค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน เคยสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ เสมือนเป็นทูตวัฒนธรรมที่ร่วมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยมากว่า 60 ปี ผ่านการทุ่มเทการทำงานของบุคลากรจำนวนมาก ทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน นักบิน วิศวกร พนักงานภาคพื้น รวมทั้งพนักงานในส่วนอื่น ๆ ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หวังว่า หลังจากนี้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะสามารถกลับมาดำเนินกิจการในฐานะสายการบินแห่งชาติที่ทุกคนภาคภูมิใจ
....................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก