ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 พฤษภาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด