ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำระบบแสง สี เสียง ระบบภาพ และโครงสร้างในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด