ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565)

30 กันยายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด