คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

25 เมษายน 2562

วันนี้(25 เม.ย.62) เวลา 09.00 น.คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก