ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป จำนวน 184 รายการ

24 มิถุนายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด