ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบตรวจจับภาพอัตโนมัติห้องประชุม 501 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 กันยายน 2564

เปิดอ่านรายละเอียด