ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมเพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) จำนวน 1 ซุ้ม

22 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด