จ้างตกแต่งประดับไฟฟ้าชั่วคราวงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด