สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 32/2565 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ระบบชุดประชุม เรือนธารกำนัล จำนวน 1 ระบบ ติดตั้งพร้อมโปรแกรมควบคุม ณ บ้านพิษณุโลก

23 พฤษภาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด