ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างตกแต่งประดับไฟฟ้าชั่วคราวงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 จำนวน 1 งาน

21 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด