สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 39/2565 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 จ้างก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงจอดรถด้านข้างตึกบัญชาการ 2 จำนวน 1 งาน

29 กันยายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด