สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 35/2565 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง

22 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด