คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

26 เมษายน 2562

วันนี้(26 เม.ย. 62) เวลา 09.30 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับอาจารย์ และคณะนักศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก