ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ห้อง 506 จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

6 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด