เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564

18 สิงหาคม 2564

วันนี้ (18 สิงหาคม 2564) เวลา 8.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2564 แด่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ อาคาร 100 พระชันษา สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

โปรดเลือก