เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 5

21 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้นำธุรกิจอาเซียน ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดโดย Bloomberg โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “The Future of Thailand and ASEAN” และได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียนและบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

โปรดเลือก