ลธน.ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันจักรี

24 เมษายน 2562

วันนี้ (24 เมษายน 2562) เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร สลน. ร่วมพิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เพื่อน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันจักรี
โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีฯ และมีผู้นำและผู้ประกอบพิธีทางศาสนา ประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

โปรดเลือก