นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนถวายแจกันดอกไม้และหนังสือถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

5 กรกฎาคม 2564

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารวิจัยเคมี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายกรัฐมนตรีมอบหมาย นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนถวายแจกันดอกไม้และหนังสือถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2564

โปรดเลือก