เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12

24 มิถุนายน 2563

วันนี้ ( 23 มิถุนายน 2563) เวลา 15.00 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 จำนวน 14 คน ภายใต้การกำกับดูแลของ นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ ที่ปรึกษาโครงการนักพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก