เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร และบุคลากร สลน. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณทำเนียบรัฐบาล

14 มิถุนายน 2562

วันนี้(14 มิ.ย. 62) เวลา 10.00 น. พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สลน. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ณ บริเวณลานจอดรถข้างอาคาร 18 (ใกล้เวิ้งน้ำพุมัฆวาน) ทำเนียบรัฐบาล ต้นรวงผึ้ง เป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โปรดเลือก