นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการแยกประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหัวข้อ "ปรับฐานความคิดชีวิตเปลี่ยน"

4 มิถุนายน 2564

วันนี้ (4 มิถุนายน 2564) เวลา 08.30 น. รอง ลธน.บ.(นางสาวดวงสุดา ศรียงค์) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการแยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมหัวข้อ “ปรับฐานความคิดชีวิตเปลี่ยน” ผ่านระบบ Video Teleconference โดยได้รับเกียรติจาก นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

โปรดเลือก