เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมรับมอบเครื่องอบ UV จำนวน 4 เครื่อง

2 มิถุนายน 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมรับมอบเครื่องอบ UV จำนวน 4 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1

โปรดเลือก