คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

13 พฤศจิกายน 2562

วันนี้(13 พฤศจิกายน 2562) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทนายกรัฐมนตรีกับการบริหารราชการแผ่นดิน" ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก