ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ และติดตั้งระบบปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว) และรื้อถอน จำนวน 8 จุด (11 หลัง) ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

22 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด