ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขายทอดตลาดยานพาหนะที่หมดความจำเป็นในการใช้ในราชการต่อไป

22 กันยายน 2564

เปิดอ่านรายละเอียด