จ้างทำและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน ๑ ซุ้ม พร้อมรื้อถอน

12 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด