ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างทำและติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ในงานสโมสรสันนิบาตฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ สนามหญ้าด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน

21 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด