ลธน.ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายรัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ในรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

20 มิถุนายน 2562

วันนี้(20 มิ.ย. 62) เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร สลน. ร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์ จำนวน 157 รูป นำสวดเจริญพระพุทธมนต์ และได้อัญเชิญพระทององค์เล็ก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองศิลปะสุโขทัย มาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีมหามงคลดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต

โปรดเลือก