เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

31 กรกฎาคม 2562

วันนี้(31 กรกฎาคม 2562) เวลา 16.00 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (12 สิงหาคม 2562) ณ ห้องส่งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)

โปรดเลือก