ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงรั้วบ้านพักรับรองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (แหลมแท่น) จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด