เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1 ธันวาคม 2565

วันนี้ (1 ธันวาคม 2565) เวลา 09.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) เป็นผู้แทนเข้ารับมอบรางวัลที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้รับ 2 รางวัล 1.รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง (ระดับดี) 2.รางวัลประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง (ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง) จัดโดยกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

โปรดเลือก