นายกรัฐมนตรีให้กำลังใจกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รัฐบาลพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

30 มิถุนายน 2563

วันนี้ (30 มิ.ย. 63) เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชาสัมพันธ์ โครงการยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยแท้ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โครงการ “สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย” และงาน “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย” โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมชมนิทรรศการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนและนางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ นำเสนอโครงการ “ยืดอายุผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยแท้” เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา เมนูอาหารต่าง ๆ 10 เมนู ตามมาตรฐานอาหารถิ่นรสไทยแท้เป็นสินค้าต้นแบบเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชน ส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานราก โอกาสนี้ ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารถิ่นรสไทยที่ผ่านการแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการยืดอายุด้วยเครื่องฟรีซดราย (Freeze Dryer) อาทิ แกงไตปลา แกงป่าไก่ และ การแปรรูปด้วยเทคโนโลยีการยืดอายุอาหารโดยใช้เครื่องรีทอร์ท (Retort) อาทิ แกงฮังเลไก่ มัสมั่นไก่ แด่นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสนับสนุนปลูกการพืชผักเพื่อการบริโภค ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปเพื่อเป็นการสร้างรายได้ภายในครัวเรือนอีกด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีร่วมเยี่ยมชมโครงการ “สยามพิวรรธน์ ไทยช่วยไทย” โดย คณะผู้บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ได้เปิดพื้นที่จําหน่ายสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนกลุ่มเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้แก่ งาน “ตลาดนัดยิ้มสยาม” งาน “ไทยช่วยไทย คือไทยเท่ @ยิ้มไปด้วยกัน” และ งาน “เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม” พร้อมเยี่ยมชม “ตลาดรวมใจ ไทยช่วยไทย” โดยกลุ่มเซ็นทรัล สนับสนุนพื้นที่จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นคนไทยในรูปแบบโลคอล มาร์เก็ต ออมนิแชนแนล (Local Market Omni – Channel) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ใน 106 ศูนย์การค้า จาก 44 จังหวัด รวมถึงทางแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น เจดีเซ็นทรัล อีกด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยฟื้นคืนเศรษฐกิจ สร้างรายได้แก่ชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมขอบคุณกลุ่มธุรกิจที่เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งรัฐบาลเตรียมสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพลิกฟื้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล โดยผู้ประกอบการ SMEs ได้ขอถ่ายรูปเซลฟีกับนายกรัฐมนตรีพร้อมกล่าวเป็นกำลังใจให้กับรัฐบาลด้วย

..................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก