ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 18 อาคาร (ระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2565) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 กันยายน 2565

เปิดอ่านรายละเอียด