งานเช่าเต็นท์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้งระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ (ชั่วคราว) และรื้อถอน จำนวน 8 จุด (11 หลัง)

20 กรกฎาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด