ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อระบบศูนย์ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Security Operation Center using SOAR Platform) จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 พฤษภาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด