เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท เพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

29 พฤษภาคม 2562

วันนี้ ( 29 พ.ค. 62) เวลา 14.00 น. พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร สลน. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT)

โปรดเลือก