ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงรั้วบ้านพักรับรองสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (แหลมแท่น) จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

9 สิงหาคม 2565

เปิดอ่านรายละเอียด