ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต

9 มิถุนายน 2563

วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) เวลา 09.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะและผู้แทน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันสวรรคต ในนามสำนักนายกรัฐมนตรี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โปรดเลือก