เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

7 พฤษภาคม 2562

วันนี้(7 พ.ค. 62) เวลา 07.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พลเอกวิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

โปรดเลือก