ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างทอพรมทอมือเส้นใยธรรมชาติ (เส้นใยขนแกะ) 100% คุณภาพ 5.50 ปอนด์ จำนวน 27 ผืน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/08/2563)  

ร่าง ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/08/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งในโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับห้องประชุมต่างๆ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/07/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ (30/07/2563)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/07/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 50 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/07/2563)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน พฤษภาคม 2563 (31/05/2563)

เดือน เมษายน 2563 (30/04/2563)

เดือน มีนาคม 2563 (31/03/2563)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (29/02/2563)

เดือน มกราคม 2563 (31/01/2563)

เดือน ธันวาคม 2562 (31/12/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ (06/08/2563)

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) (21/07/2563)

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 50 เครื่อง (19/06/2563)

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ในโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับห้องประชุมต่างๆ จำนวน 1 ระบบ (22/05/2563)

จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ (22/05/2563)

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร 1 ระบบ (22/04/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/07/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (20/07/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (17/06/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (24/03/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (12/02/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (20/12/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการที่ได้รับจัดจ้างใหม่ ของ สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ (25/02/2563)

ประกาศรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพระข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง-เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (14/02/2563)

ดูทั้งหมด