ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายในองค์กร จำนวน 8 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30/07/2562)

สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 32/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เช่านั่งร้านและติดตั้ง (รวมอุปกรณ์ต่อพ่วง ยึดโยง งานรื้อถอน ขนย้าย และอื่น ๆ) จำนวน 1 งาน สำหรับติดตั้งซุ้มประดับถวายความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ (26/07/2562)

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 31/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับถวายความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรฯ ณ ด้านหน้าตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (26/07/2562)

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 34/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จ้างเหมาบริการติดตั้งผนังอุโมงค์อะคริลิค เขื่อนกั้นน้ำ และส่วนประกอบอื่น (26/07/2562)

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 จ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ เต็นท์อุโมงค์และส่วนประกอบอื่น (26/07/2562)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน มิถุนายน 2562 (30/06/2562)

เดือน พฤษภาคม 2562 (31/05/2562)

เดือน เมษายน 2562 (30/04/2562)

เดือน มีนาคม 2562 (31/03/2562)

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28/02/2562)

เดือน มกราคม 2562 (31/01/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งผนังอุโมงค์อะคริลิค เขื่อนกั้นน้ำ และส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 งาน (25/07/2562)

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์ เต็นท์อุโมงค์ และส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 งาน (25/07/2562)

จ้างจัดทำกรอบรุปไม้แกะสลัก ประดับกระจกวาว พ่นสีอุตสาหกรรมทางวาว จำนวน 2 กรอบ (15/07/2562)

ค่าจ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับถวายความระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ด้านหน้าตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (15/07/2562)

จ้างจัดทำและติดตั้งซุ้มประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานสโมสรสันนิบาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ โถงกลางตึกสันติไมตรี จำนวน 1 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน (11/07/2562)

การจัดซื้อจอ LED แบบ SMD ขนาด 4.8x1.92 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 จอ (10/07/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (07/08/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (31/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (24/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (01/07/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/06/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/06/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตร การจัดทำฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ณ ห้องประชุมชั้น 3 (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การตรวจรับงานปรับปรุงบ้านพักรับรองแหลมแท่น ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ สลน. ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผอ.กสร. รก.ในตำแหน่ง ทปษ.นรม. ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมเตรียมงานสโมสรสันนิบาต ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด