ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

ประกาศสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยเเพร่ พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก (18/09/2563)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นในการใช้ราชการ (17/09/2563)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด ทำเนียบรัฐบาล สำนักงาน ก.พ. (เดิม) บ้านพิษณุโลก และบ้านมนังคศิลา ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทอพรมทอมือเส้นใยธรรมชาติ (เส้นใยขนแกะ) 100 % คุณภาพ 5.50 ปอนด์ จำนวน 27 ผืน พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ ติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/09/2563)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน กรกฎาคม 2563 (31/07/2563)

เดือน มิถุนายน 2563 (30/06/2563)

เดือน พฤษภาคม 2563 (31/05/2563)

เดือน เมษายน 2563 (30/04/2563)

เดือน มีนาคม 2563 (31/03/2563)

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (29/02/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 65 เครื่อง (16/09/2563)  

งานจ้างวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 2 องค์ พร้อมติดตั้ง (14/09/2563)  

จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา และสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (11/09/2563)

เช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับผู้สื่อข่าวและผู้มาติดต่อทำเนียบรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (10/09/2563)

เช่าใช้วงจรและบริการอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (09/09/2563)

จ้างเหมากำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง สำหรับอาคารต่างๆ ภายในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (02/09/2563)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (11/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (08/09/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ สลน. (26/08/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/07/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (20/07/2563)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (17/06/2563)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม เรื่อง ฌาปนกิจสงเคราะห์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางวิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ทปษ.นรม.ฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการที่ได้รับจัดจ้างใหม่ ของ สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1

อ่านทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จัดทำคำอธิบายและคำแปล และเผยแพร่ข้อมูล กรณีที่นายกรัฐมนตรีรักษาการ/รักษาการร่วม/ไม่มีผู้รักษาการ (25/02/2563)

ประกาศรายชื่อกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (25/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพระข้อมูลในระบบกลางเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (14/02/2563)

หลักเกณฑ์การจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลาง-เพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายได้อย่างทั่วถึง (14/02/2563)

ดูทั้งหมด