ข่าว สลน.

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อให้สาธารณเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ สามารถส่งข้อความมายัง E-mail : spm_ebidding@thaigov.go.th

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 15/2562 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 จ้างทำระบบลงทะเบียน พร้อมบัตรแสดงตนงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ (21/06/2562)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างซักผ้าม่าน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/06/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างทำความสะอาดโคมไฟระย้าและไฟกิ่ง ตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/06/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมทำสีซุ้มประตู บานประตู ซุ้มหน้าต่างและบานหน้าต่าง ตึกไทยคู่ฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/06/2562)

สัญญาจ้างทำของ สัญญาเลขที่ 14/2562 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 จ้างเปลี่ยนผ้าม่านโปร่ง ตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี (19/06/2562)

ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างทำพร้อมติดตั้งและประดับซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านพิษณุโลก บ้านมนังคศิลา อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) และบ้านพักรับรองชะอำ จำนวน 4 ซุ้ม พร้อมรื้อถอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/06/2562)

ดูทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

เดือน เมษายน 2562 (30/04/2562)

เดือน มีนาคม 2562 (31/03/2562)

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 (28/02/2562)

เดือน มกราคม 2562 (31/01/2562)

เดือน ธันวาคม 2561 (31/12/2561)

เดือน พฤศจิกายน 2561 (30/11/2561)

ดูทั้งหมด

ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง

งานจ้างเหมาบริการติดตั้งเต็นท์พร้อมเครื่องปรับอากาศและงานตกแต่งภายในอื่น ๆ (21/06/2562)  

จ้างจัดทำโต๊ะหมู่บูชา แท่นรองกราบ แท่นรองเข่า โต๊ะและเก้าอี้ลงนามถวายพระพร (20/06/2562)  

งานตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับบริเวณทำเนียบรัฐบาล (19/06/2562)

งานซ่อมแซมชุดโต๊ะหมู่บูชา (งานลงรักปิดทอง) ตึกสันติไมตรี (19/06/2562)

จ้างพิมพ์สูจิบัตร งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ (18/06/2562)

งานจ้างบริการล้างทำความสะอาดโคมไฟระย้าและไฟกิ่งตึกไทยคู่ฟ้าและตึกสันติไมตรี (11/06/2562)

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครบุคลากร

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/06/2562)  

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (05/04/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (11/03/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับโอนข้าราชการ (01/02/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (21/01/2562)

ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านต่างประเทศ) ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (07/01/2562)

ดูทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สลน. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1) 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ ควบคุมภายในของ สลน. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการของ กปม. ณ ห้องประชุม 210 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร สลน.(ตึกแดง 1)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานจัดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ และพนักงานราชการที่ได้รับการจัดจ้างใหม่ ของ สลน. ณ ห้องประชุม 215 อาคาร สลน. (ตึกแดง 1)

อ่านทั้งหมด