ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน 3 โครงการ

17 กันยายน 2564

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก