การขอทำบัตรผ่านสำหรับบุคคลและยานพาหนะ เพื่อเข้าทำเนียบรัฐบาล ติดต่อที่หน่วยงานใดคะ

12 มิถุนายน 2562

ติดต่อได้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย (กสร.) ทั้งนี้ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หรือมาตรการที่เกี่ยวข้อง นะคะ รายละเอียด "ขอทำบัตร" กดที่นี่

โปรดเลือก