รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) พร้อมคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมงาน “สลน. สืบสานสงกรานต์ไทย ร่วมใจรักษ์วัฒนธรรม”ของ สลน. ประจำปี 2566

12 เมษายน 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022080.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022079.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022078.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022077.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022076.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022075.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022074.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022073.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022072.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022071.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022059.JPG

วันนี้ (12 เมษายน 2566) เวลา 13.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในงาน "สลน. สืบสานสงกรานต์ไทย ร่วมใจรักษ์วัฒนธรรม" ของ สลน. ประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากร สลน. ร่วมรดน้ำขอพร นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยวันสงกรานต์

ภาพที่ 1 (16.jpg)

ภาพที่ 2 (12.jpg)

ภาพที่ 3 (18.jpg)

ภาพที่ 4 (7.jpg)

ภาพที่ 5 (5.jpg)

ภาพที่ 6 (6.jpg)

ภาพที่ 7 (4.jpg)

ภาพที่ 8 (3.jpg)

ภาพที่ 9 (2.jpg)

ภาพที่ 10 (1.jpg)

โปรดเลือก