ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 รายการ

28 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก