หากประสงค์จะขอทราบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สามารถสอบถามได้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ใช่ไหมครับ

12 มิถุนายน 2562

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สลน. หากแต่อยู่ในความความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 9000 รวมทั้ง หากประสงค์จะค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ กดที่นี่

โปรดเลือก