เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคาร 44 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และงาน "สลน. สืบสานสงกรานต์ไทย ร่วมใจรักษ์วัฒนธรรม"

12 เมษายน 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022096.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022095.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022094.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022093.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022092.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022091.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022090.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022089.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022088.JPG

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022087.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022086.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022085.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022084.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022083.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022082.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022058.JPG

วันนี้ (12 เมษายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร 44 ทำเนียบรัฐบาล นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทำบุญอาคาร 44 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และงาน "สลน. สืบสานสงกรานต์ไทย ร่วมใจรักษ์วัฒนธรรม" ของ สลน. ประจำปี พ.ศ. 2566
โดยมี นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการ สลน. ร่วมในพิธี

เมื่อพระภิกษุสงฆ์เดินทางมาถึง ประธานในพิธีได้จุดธูป เทียน และกราบ พระรัตนตรัย เจ้าหน้าที่ได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล 5 พระสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์โดยประธานในพิธีจุดเทียนที่บาตรน้ำมนต์ขณะพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีและผู้บริหาร สลน. ถวายภัตตาหาร และเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ กรวดน้ำแผ่เมตตา และกราบลาพระรัตนตรัย ลำดับถัดไปพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประพรมน้ำมนต์แด่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ภาพที่ 1 (10.jpg)

ภาพที่ 2 (15.jpg)

ภาพที่ 3 (16.jpg)

ภาพที่ 4 (14.jpg)

ภาพที่ 5 (13.jpg)

ภาพที่ 6 (12.jpg)

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8 (9.jpg)

ภาพที่ 9 (7.jpg)

ภาพที่ 10 (5.jpg)

ภาพที่ 11 (17.jpg)

ภาพที่ 12 (3.jpg)

ภาพที่ 13 (4.jpg)

ภาพที่ 14 (2.jpg)

ภาพที่ 15 (1.jpg)

โปรดเลือก